Štruktúra spolku

Majetková podstata pozemkového spoločenstva je zapísaná na 13-nástich listoch vlastníctva a rozdelená do troch PKN vložiek: vl.614, vl.606, vl.660. Desať LV je napísaných na majiteľov a tri na subjekt.(viď.tab.)

Bielo-Marušová

Hora Pašienky
4039036m2 593728m2
vl.614 vl.606 vl.660
  584939m2 8789m2
4039036m2   574381m2 10558m2   8789m2
LV na majiteľov LV na subjekt LV na majiteľov LV na subjekt LV na majiteľov LV na subjekt
LV č.914 LV č.1529 LV č.871 LV č.1286   LV č.1233
89921m2 SAPB 16293m2 10558m2   8789m2
LV č.886   LV č.632      
2826126m2   81132m2      
LV č.834   LV č.1036      
24751m2   474662m2      
LV č.1367   LV č.1586      
1081860m2   2294m2      
LV č.1499          
15057m2          
LV č.1589          
1321m2