O nás

Výbor spoločenstva

Predseda: Garabáš Ladislav ml.

Podpredseda: Čurný Dušan

Hospodár: Urban Rastislav

Pokladník: Ing. Krajčuška Miroslav

Členovia:

  • Urbanová Emília

Dozorná rada:

Predseda:

  • Ing. Daňo Milan

 Členovia:    

  • Čurný Vladimír

  • Dúbravec Juraj

Odborný lesný hospodár:

  • Ing. Hudec Stanislav