O nás

Výbor spoločenstva PS BM:

Predseda: Garabáš Ladislav ml.

Podpredseda: Ing. Krajčuška Miroslav

Hospodár: Urban Rastislav

Pokladník: Ing. Šariczká Dana

Členovia:

  • Garabáš Ľubomír

Náhradníci výboru PS BM:

  • Kormaníkova Viera

  • Murín Ján

Dozorná rada PS BM:

Predseda:

  • Ing. Daňo Milan

 Členovia:    

  • Čurný Vladimír

  • Melna Ľubomír

Náhradník dozornej rady PS BM:

  • Lukáč Jozef

Odborný lesný hospodár PS BM:

  • Ing. Hudec Stanislav