Poľovníctvo

Poľovnícke združenie Svätojánska dolina so sídlom v Liptovskom Jáne, ako užívateľ poľovného revíru Ďumbier .

Novovzniknuté poľovnícke združenie PZ Svätojánska dolina, ktorá začala svojou činnosť od 1.1.2014, po dobu 15 rokov, obhospodaruje poľovný revir  Ďumbier s rozlohou 4882,102 ha.

KONTAKTY:
Predseda: Radovan Sokol
telefón: 0907 639 295

Podpredseda: Hapčo Jozef

Tajomník: Michal Ilavský

Poľovný hospodár: Valentín Janči

Kynologický referent: Hapčo Jozef

Strelecký referent: Repček Pavol

Finančný hospodár: Peter Janek

Dokumenty na stiahnutie