Urbársky dom

PS Bielo-Marušová Liptovský Ján spolu so Združenim majiteľov lesov bývalého Urbárskeho spolku, Pozemkové spoločenstvo Lipt. Ján vlastní a využíva kancelárske priestory, archív a tiež spoločnú zasadaciu miestnosť v budove Obecného úradu Lipt.Ján - Požiarna zbrojnica. Pôvodná budova Požiarnej zbrojnice bola kompletne zrekonštruovaná v roku 2008.

Tieto nové priestory sa nachádzajú na ul.Kúpeľná č.103 v Liptovskom Jáne a plne sa využívajú pre potreby a činnosti obidvoch vyššie uvedených Pozemkových spoločenstiev.

[pridané: 14.02.2014]