Schôdza výboru č.3/2024 PS BM Lipt.Ján

Program schôdze výboru PS BM Lipt.Ján č.3/2024, dňa 26.4.2024 o 18:00 hod.:

1. Schválenie programu schôdze č.3/2024 (predseda PS BM )

2.  Aktuálny stav a plán činností vo vl. č.614: tažba a predaj drev. hmoty + pestovná činnosť, PPA 2024: Natura 2000, Výzva na mimoprodukčné funkcie lesov, žiadosť OÚ  Žilina, ujmy -kalamita MB 2022, PZ Svätojánska dolina, výsadba školnica, feromóny ( OLH, predseda PS BM)

3.  Výjazd členov výboru a DR za účelom obliadky a kontroly pozemkov PS BM   (18:15 -19:00hod.)

4. Žiadosť - Vibotec s.r.o. (19:30hod, p. B.Kubovčíková)

5.  NZ: chata: Bačova skala - L.Kičinová + výsadba,  MVK Liptov s.r.o. - zameranie a návrh  GP, výrub 

6. FITAK s.r.o. - príjazdová cesta +návrh GP, biilboard, sklad, EURELAX , KOHÚTKA s.r.o.  

7. LVS a.s., GDPR - návrh NZ, p.Vančová 

9. Žiadosti: MV Bystrá, p.Trepáč - Suveníry -kontrola pozemku, penz.HOREC - bazén, p.Herich -  NZ včelín, chata p.Duchoňová, všeobecný znalec.posudok, 

10. Žiadosti - ostatné: zmrzlina p. Plauterová, p.Poliak - NZ kosenie lúky, + Dinopark, Liptovské Dvory -skládka - OÚ L.Ján -stav.úrad, revízie: elektrika, komíny, has.prístr., poistky doprava, STK, EVČ, sadenie p.Ilavský

11. Protipožiarna činnosť a hliadky v r. 2024 + návrh na protokolárne odovzdanie protipož.vakov DPZ L.Ján

12. Priprava VZ 2024 + ponuka na predaj podielov, plnenie úloh uzesenia VZ 2023 a priebežné plnenie uloh z uznesení výbororvých schôdzí PS BM  (predseda DR PS BM)

13. Ostané (členovia výboru a DR PS BM)

 

Ďakujem za Vašu účasť.

Ladislav Garabáš ml.

predseda PS BM Liptovský Ján  

Dátum 24.04.2024