Stretnutie s odborníkmi na problematiku národných parkov a vidieka

Vážení členovia pozemkového spoločenstva, obyvatelia Liptovského Jána,

vo štvrtok, 13.7.2023 o 19:00 hod., sa v záhradnom bufete hotela Štart uskutoční stretnutie s odborníkmi na problematiku národných parkov a vidieka. Osobne prídu poslanec Národnej rady SR a člen pôdohospodárskeho výboru p.Filip Kuffa a člen predsedníctva Slovenskej poľovníckej komory pán Huliak, ktorí Vás týmto srdečne pozývajú na besedu.

Hlavnou témou stretnutia budú pripravovaná zonácia Nízko tatranského národného parku, čo sa Vás obyvateľov obce bude osobne dotýkať a čo podľa nášho názoru bude znamenať vážny zásah do Vašich majetkových práv, narušenie celistvosti pozemkových spoločenstiev našej obce, obmedzenie dodávok palivového dreva, ďalší nárast populácie medveďov a vlkov, plánovaný výber vstupného do NP, obmedzenie poľovníctva a zberu lesných plodov, zvýšenie rizika veľkých požiarov, obmedzenie gazdovania na záhumienkoch a iné.

Budeme radi ak stretnutie podporíte Vašim záujmom a osobnou účastou.

S pozdravom

predseda PS BM Liptovský Ján

Garabáš Ladislav

Dátum 11.07.2023