Ponuka drevnej hmoty majiteľom PS BM formou samovýroby

Výbor Pozemkového  spoločenstva komposesorát Bielo-Marušová Liptovský Ján ponúka svojim majiteľom možnosť odberu drevnej hmoty formou samovýroby v lokalite Medzibrod - Jánska dolina.  Táto ponúka bola oznámená majiteľom PS BM na zhromaždení vlastníkov dňa 30.03.2019 .Realizácia a odber drevnej hmoty  formou samovyroby je možné uplatniť najneskôr do dátumu 22.04.2019.

Prípadný záujem  je potrebné vopred nahlásiť predsedovi PS BM  p.Garabáš Ladislav ml.  na tel.: 0949 272 260,  príp. E-mail: bielo-marusova10@hradok.net 

S pozdravom

Výbor Pozemkového spoločenstva komposesorát Bielo-Marušová Liptovský Ján