Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme lesa (tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku)  v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš VYHLÁSENÝ  07.04.2020 od 07:00 hod. - do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti

Aktuálne informácie na:

http://www.minv.sk/?cas-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru