Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme lesa (tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku)                                     v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš od 21.08.2018 od 07:00 hod. - do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti

Dokumenty na stiahnutie