Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme lesa (tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku)  v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš VYHLÁSENÝ  27.06.2022 od 12:00 hod. - do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti

Aktuálne informácie o vyhlásení zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru:

https://www.minv.sk/?informacie-o-vyhlasenom-case-so-zvysenym-nebezpecenstvom-vzniku-poziaru