Schôdza výboru PS BM Lipt.Ján

Dňa 17.05. 2019 (Piatok) o 18:00 hod. sa uskutoční  schôdza výboru PS BM v zasadačke požiarnej zbrojnice v Lipt.Jáne.

Program schôdze výboru PS BM Lipt.Ján  č.05/2019:

1. Začiatok schôdze a schválenie programu schôdze č.05/2019 - 18:00 hod.

2.  p.Ninaj- kolobezky + NZ Sportcentrum +Kohutka -aktualny stav - 18:30 hod.

3. OLH - Ing.Hudec - pestovná činnosť, plán ťažby, lesnícke práce, GPS, dotácie PPA ,  - 19:00 hod.

4. NZ - LVS a.s. LM

5. NZ- KOHÚTKA s.ro.

6. p.Palinkas- ziadost detske ihrisko

7. Ziadost ARINA- filmovanie Bielo

8. Údolná stanica Javorovica

9. NZ billboardy

10. Ziadost- SVP Slovensky vodohosp.podnik - veterna kalamita parcela c.3405/1 

11. Zápisnica z výb.schôdze c.04/2019 a plnenie úloh ( Ing. Daňo - predseda DR)

12. Uznesenie ZV 2019 a aktuálny stav plneneia ( Ing. Daňo - predseda DR)

13. Administratíva, pošta a ostané (Čurný D.- podredseda PS BM)


Ďakujem za Vašu účasť.

Ladislav Garabáš ml.

predseda PS BM Liptovský Ján