Schôdza výboru PS BM Lipt.Ján

Dňa 22.02. 2019 (piatok) o 17:00 hod. sa uskutoční  schôdza výboru PS BM v zasadačke požiarnej zbrojnice v Lipt.Jáne.

Program schôdze výboru PS BM Lipt.Ján  č.02/2019:

1. Začiatok schôdze - 17:00 hod.

2. Judr.Janči - oboznámenie s úpravou novely zákona 97/2013 + zapracovnaie a návrh zmien stanovy PS BM

3. Judr.Janči - aktuálny stav LVS, SHMÚ, Minigolf, Strachan, Suveníry  a ostaňte  otvorené záležitosti  + ďalšie NZ

4. Príprava pozvánka _ program VZ 2019 

5. Nový návrh NZ- KOHÚTKA s.ro. 

6. OLH- prebranie funkcie + odovzdanei dokumentácie + lesnícke práce 

7. Nelegálna výstavba- chatová oblasť Jánska dolina

8. Odkúpenie údolná stanica Javorovica 

9. Zápisnica z výb.schôdze c.01/2019 a plneneie úloh

10. Uznesenie 2018 a aktuálny stav plneneia

11. Ostané


Ďakujem za Vašu účasť.

Ladislav Garabáš ml.

predseda PS BM Liptovský Ján