Schôdza výboru č.09/2022 PS BM Lipt.Ján

Program schôdze výboru PS BM Lipt.Ján  č.09/2022, dňa 17.08.2022 o 18:30 hod.:

1. Schválenie programu schôdze č.09/2022 (predseda PS BM )

2. Aktuálny stav a plán činnosti vo vl. 614 + pestovná činnosť ( predseda PS BM, OLH)

3. FITAK -BELKINA - návrh na uzatvorenie NZ- IS  + konanie , EURELAX - Sun Valley II, trvalé odobratie PP parc č.3412/62

4. PD BOBOT,  NZ kolotoče, NZ Trdelnik, NZ TATRY 360, NZ p.Trepáč Suveníry + žiadosť

5. KOHÚTKA s.r.o, SOREA MÁJ + JMF IS + vecné bremeno

6. Lipt.Dvory- kolaudácia STODOLA

7. Oprava cesty Jánska dolina- výtlky

8. Žiadosti - DPZ Lipt.Ján , + výruby 

9. Plnenie úloh uzesenia ZV 2021 a priebežné plnenie uloh z uznesení výbororvých schôdzí PS BM   (predseda DR PS BM)

10. Ostané (členovia výboru a DR PS BM)


Ďakujem za Vašu účasť.

Ladislav Garabáš ml.

predseda PS BM Liptovský Ján  

Dátum 15.08.2022