Schôdza výboru č.06/2021 PS BM Lipt.Ján

Program schôdze výboru PS BM Lipt.Ján  č.06/2021:

1. Schválenie programu schôdze č.06/2021 (17:00hod., predseda PS BM )

2. Predstavenie a prezentácia projektu Dinopark v Jánskej doline ( 17:05hod., p.Strachan + zástupca spoločnosti Dinopark)

3. Štatutárny Audit za r.2020  - aktuálny stav ( 17:30 hod., predseda PS BM)

4. Spájanie a zlučovanie poz.spoločenstiev: PS BM, Urbár Lipt.Ján - časový harmonogram r.2021 (predseda PS BM)

5. Zlučovanie poz.spoločenstiev, nová zmluva o pristúpení k spoločenstvu + aktuálne právne informácie   ( Judr.Janči)

6. ZV 2021  ( predseda PS BM, Judr.Janči)

7. Ostané (členovia výboru a DR PS BM, hostia)


Ďakujem za Vašu účasť.

Ladislav Garabáš ml.

predseda PS BM Liptovský Ján