Schôdza výboru č.07/2020 PS BM Lipt.Ján

Program schôdze výboru PS BM Lipt.Ján  č.07/2020:

1. Začiatok schôdze a schválenie programu schôdze č.07/2020 - 18:30 hod. (predseda PS BM )

2. Spájanie a zlučovanie spolkov PS BM a Urbár Lipt.Ján ( predseda PS BM)

3. Audit spoločenstiev (predseda PS BM) 

4. Ťažba a pestovna činnosť (OLH + predseda PS BM)

5. Peticia - Zachrana lesov- Urbarske spolky Liptova (OLH + predseda PS BM)

6. Dane 2020- lesne porasty 131,63 ha (predseda PS BM)

7. Nájomná zmluva Lipt.Dvory + GP zapis k.u.LM (predseda PS BM)

8. NZ Kohutka (predseda PS BM)

9.  Nájomná zmluva LVS + pohladavky najom r.2019 (predseda PS BM)

10. Žiadosť SPF predseda PS BM (predseda PS BM)

11. ZV 2020 + Internet- Interná zóna (predseda PS BM)

12. Doručené poštové zásielky (s obsahom oboznámi M.Daňo) 

11. Ostané (členovia výboru a DR PS BM)


Ďakujem za Vašu účasť.

Ladislav Garabáš ml.

predseda PS BM Liptovský Ján