Schôdza výboru č.01/2021 PS BM Lipt.Ján

Program schôdze výboru PS BM Lipt.Ján  č.01/2021:

1. COVID 19 - organizačné pokyny (predseda PS BM) 

2. Schválenie programu schôdze č.01/2021 - 17:30 hod. (predseda PS BM )

3. Bilancia a vyhodnotenie ťažby a pestovnej činnosti za r.2020 + návrh ťažby na r.2021 podľa PSL (OLH + predseda PS BM)

4. PZ Svätojánska dolina - plnenie záväzkov - písomná správa za r.2020  (predseda PS BM) 

5. Spájanie a zlučovanie poz.spoločenstiev: PS BM, Urbár Lipt.Ján + Interný AUDIT ( predseda PS BM)

6. ZV 2020  ( predseda PS BM)

7. NZ Lipt.Dvory (predseda PS BM)

8. NZ Euralax - žiadosť zápis GP + aktuálny stav (predseda PS BM)

9. NZ Cukráreň + Suveníry+ žiadost o zmenu účelu nájmu (predseda PS BM)

10. PD Bobot - zmena druhu pozemku + žiadosť o zápis GP  (predseda PS BM)

11. NZ Kohútka (predseda PS BM)

12. NZ LVS + aktuálny stav (predseda PS BM)

13. Návrh a žiadosť na prenájom pozemku OÚ L.Ján - nový asfalt okolie parkovisko Ďumbier (predseda DR PS BM) 

14. Žiadosť EUB rozšíirenie NNK - Pod chatou Javorovica

15. Žiadosť o schválenie GP - Resort 8

16. Žiadosť salaš + prenájom TTP - P.Kompiš 

17. Plnenie úloh zápisnice z predch.výb.schôdzí PS BM za r.2020 + plnenie úloh uznesenie ZV 2019, 2020 (predseda DR PS BM) 

18. Doručené poštové zásielky (predseda PS BM) 

19. Ostané (členovia výboru a DR PS BM)


Ďakujem za Vašu účasť.

Ladislav Garabáš ml.

predseda PS BM Liptovský Ján